Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (13 ต.ค. 2558)  
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีง... (13 ต.ค. 2558)  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ ๑ (22 มิ.ย. 2558)  
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีที่ อบต. จัดเก็บเอง (22 พ.ค. 2558)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (31 ต.ค. 2557)
แผนพัฒนา ๓ ปี ตำบลเชียงยืน ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (31 ต.ค. 2557)
การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ (30 ต.ค. 2557)
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีง... (30 ต.ค. 2557)
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ (01 ก.ค. 2557)
หนังสือเชิญประสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (01 ก.ค. 2557)
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๗ (01 ก.ค. 2557)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗ (01 ก.ค. 2557)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (01 ก.ค. 2557)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ (01 ก.ค. 2557)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (01 ก.ค. 2557)
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน จังหวัดอุดรธานี (11 มิ.ย. 2556)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู... (23 ธ.ค. 2559)  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (21 ธ.ค. 2559)  

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตร... (09 ธ.ค. 2559)  

๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ... (15 ส.ค. 2559)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ... (29 ก.ค. 2559)

แห่เทียนพรรษา ๒๕๕๙ (29 ก.ค. 2559)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... (18 เม.ย. 2559)

วันผู้สูงอายุ 2559 (18 เม.ย. 2559)

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้... (04 เม.ย. 2559)

อบต.สัญจร จ่ายเบี้ยผู้สู... (07 มี.ค. 2559)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ... (08 ม.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (05 ม.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเ... (23 ก.ย. 2558)

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ... (07 ส.ค. 2558)

แห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕... (07 ส.ค. 2558)

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ... (22 มิ.ย. 2558)

โครงการ อบต.สัญจรพบประชา... (11 พ.ค. 2558)

โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน... (01 เม.ย. 2558)

นายก กล่าวเปิดงานโครงการ ... (25 มี.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง อบต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธา... (02 ก.ย. 2559)  
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีหลุ่ง หมู่ ๓ ตำบลเช... (09 ส.ค. 2559)  
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ อบต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อ... (01 ส.ค. 2559)  
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐... (21 ก.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย ขนาดความจุข... (13 มิ.ย. 2559)
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยก... (30 พ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลเชียงยืน (22 เม.ย. 2559)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสา... (05 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กท... (07 ก.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ... (10 มิ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้... (10 มิ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

เลขที่ 232 หมู่ที่ 14 ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4212-5577  โทรสาร : 0-4212-5577  อีเมล์ : admin@chiangyuen.go.th

Powered By chiangyuen.go.th